Protocol The Gym Deventer

PROTOCOL geldig vanaf 1 juli 2020

Wij hebben dit protocol samengesteld naar aanleiding van de informatie van diverse instanties en naar het inzicht van ons team. Dit is voorlopig het definitieve protocol, al kunnen er tussentijds altijd wijzigingen worden aangebracht, dit is afhankelijk van het verloop van de coronapandemie.

Dit alles om jullie en onze veiligheid zoveel als mogelijk te garanderen. Het zal even wennen zijn voor iedereen, maar samen kunnen we alles aan.

Wij vragen echt om jullie medewerking, wij moeten het protocol echt handhaven en kunnen/mogen hierop geen uitzondering maken. Dit om ervoor te zorgen dat we bij een eventuele controle (die echt gaan plaatsvinden) geen op- en/of aanmerkingen krijgen of een boete.

Wij als team zien het ook liever anders, maar dit is toch de enige manier om de deuren te kunnen openen.

Verder willen wij jullie nogmaals heel erg bedanken voor jullie vertrouwen in The Gym Deventer en in ons team.

We hopen jullie snel allemaal te zien vanaf 1 juli 2020.

Groetjes,
Team The Gym Deventer

Vanaf 1 juli 2020, mogen wij de deuren weer openen. Wel onder strikte voorwaarden zoals die gesteld zijn door de op pagina 1 genoemde instanties. Verder is er een verplichting tot het aanwijzen van een “corona-coördinator”. Dit houdt in dat degene de regels voor zowel de sporters als voor de medewerkers van voor naar achteren kent en ook bijhoudt wat de wijzigingen zijn, voor het eventuele aanpassen van het protocol.

Voor The Gym Deventer is dit: Wilma Chiang, ze is te bereiken: tijdens werktijden bij The Gym Deventer, telefonisch via het telefoonnummer van The Gym Deventer (telefoon staat standaard, wanneer er niet wordt opgenomen, doorgeschakeld naar haar privenummer of via thegymdeventer@gmail.com

Hier de opgelegde restricties zoals ze door
de instanties zijn opgesteld.

De basisregels vanaf 1 juli 2020
1. Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
2. Krijg je tijdens de training klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, (licht)hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak, ga dan direct naar huis. Dit telt voor sporters en voor medewerkers;
3. Bent u 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand De 1,5 meter afstand is alleen voor personen uit hetzelfde gezin, jongeren tot en met 17 jaar en is toegestaan voor contactsport, tijdens de personal training;
4. Was vaak uw handen;
5. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
6. Schud geen handen of iets. Geen aanraking met anderen;
7. Gebruik papieren zakdoekjes;
8. Vermijd drukte;
9. Vermijd stemverheffingen.

Wij hebben de gemeente Deventer op de hoogte gesteld, dat we de deuren van The Gym Deventer vanaf 1 juli 2020 weer openen voor binnen training. Dit zoals is aangegeven door de gemeente Deventer.

• Per trainingsblok mogen er maximaal 20 personen trainen, dit is exclusief de medewerkers van The Gym Deventer. Kom alleen of met iemand die zich ook heeft aangemeld om te trainen. Helaas kunnen wij op dit moment geen bezoekers toestaan, alleen toegang voor leden en/of eventueel nieuwe leden.

• Tijdens elk trainingsblok zijn er twee medewerkers aanwezig. Dit kunnen er meer worden, wanneer er personal training wordt gegeven of als het nieuwe schooljaar weer begint, dan beginnen de stagiaires weer.

• Mocht er een coronabesmetting worden vastgesteld binnen The Gym Deventer, gaan wij per direct over op de checklist die wordt samengesteld, door de diverse organisaties.

• Zolang de anderhalve meter afstand blijft bestaan, willen wij jullie vragen om ook buiten The Gym Deventer hieraan te houden (voor de sportschool en op de parkeerplaats). Wij gaan buiten hier niet op controleren, maar wij willen jullie wel aangeven, dat er rondom The Gym Deventer veel controle is, gezien de locatie waar wij zitten. Wij weten niet hoe streng hierop zal worden toegezien.

• Wij gaan werken met een online agenda en wij zijn verplicht om de gegevens minimaal vier weken lang te bewaren, i.v.m. het contactonderzoek bij een eventuele besmetting. Wij zullen geen persoonlijke gegevens afgeven en zullen dit alleen doen in overleg met jullie, dit i.v.m. de privacywet.

• Graag willen wij jullie medewerking vragen om niet voor weken achter elkaar in te plannen. We willen wel dat iedereen de kans krijgt om te kunnen trainen.

• Wanneer een training is geboekt en je kan niet komen annuleer dan de training. Wellicht kan iemand anders dan gebruik maken van dat trainingsblok. Wanneer iemand niet de geplande training annuleert zal in eerste instantie een waarschuwing krijgen, daarna zijn wij verplicht om er consequenties aan te verbinden. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht, zullen de kosten zijn van een dag pas.

• Wij gaan werken met blokken van 1,5 uur voor de training. Daarna wordt de zaal verder gedesinfecteerd.

• Wat is er verplicht voor de sporters en de medewerkers? Wanneer dit niet gebeurt mag er niet worden getraind.
o kom in sportkleding of neem deze mee;
o de zaal mag alleen betreden worden met binnen schoenen;
o om een eigen handdoek mee te nemen (bij trainingen na en/of voor werktijd).

• Er moet een nauwkeurige gezondheidscheck gedaan worden voordat je de zaal binnenkomt. Dit telt voor iedereen, de sporters en de medewerkers.
o Als jullie één van de vragen met ja kunnen beantwoorden willen jullie dan geen afspraak inplannen of de gemaakte afspraak annuleren. Dit kan tot 24 uur voor de aanvang van de training, mocht je daarna willen annuleren dan graag even bellen met één van ons via het telefoonnummer van The Gym Deventer. Zie onderaan dit protocol wat de vragen zijn.
o Voordat je de zaal ingaat moeten wij jullie nogmaals vragen of alle vragen met nee beantwoord kunnen worden. Mocht één van de vragen toch met ja beantwoord worden, dan moeten wij degene de toegang tot de zaal ontzeggen.

• Zowel in de gang als in de zaal hangen posters met de hygiëneregels. Als hier vragen over zijn stel ze gerust aan één van ons.

• Graag willen wij jullie vragen om de aanwijzingen van het team op te volgen. Wij zijn verplicht om ons aan de gestelde voorschriften te houden en hopen daarom op jullie medewerking.

• Wanneer je de zaal binnenkomt staat er bij de trap een tafel met daarop desinfectie middel voor de handen. Bij binnenkomst en bij het verlaten van de zaal graag de handen desinfecteren.

• Op dezelfde tafel vinden jullie ook spuitflessen met desinfectiemiddel voor de toestellen. Wanneer je klaar bent met de training op een bepaald toestel, dan graag het toestel desinfecteren. Het gaat hierbij dan om alle delen die je aanraakt. Wij zijn verplicht om dit te blijven controleren en degenen aan te spreken die dit niet doen. Dit telt niet alleen voor de toestellen maar voor alles wat vastgepakt kan worden. Bijvoorbeeld: dumbells, schijven, stangen, matjes etc.

• Binnen The Gym Deventer hebben wij de toestellen in vakken geplaatst. Er mag maar één persoon per vlak staan/zitten. Ook is het niet de bedoeling dat men in twee naastgelegen vlakken dicht bij elkaar staan. Nu telt ook weer de 1,5 meter maatregel.

• Wanneer je losse materialen gebruikt zoals bijvoorbeeld dumbells, schijven etc. moeten deze teruggelegd worden op de plak waar ze vandaan zijn gehaald. Wij zijn verplicht om hierop te controleren.

• Mocht iemand gebruik willen maken van de heren/dames kleedkamer, is dit mogelijk, nadat degene eerst zijn/haar binnen schoenen aan heeft. Het is niet toegestaan om met meer dan 3 personen in de kleedkamer aanwezig te zijn en ook hier telt de 1,5 meter afstand van elkaar, m.u.v. personen uit hetzelfde gezin en jongeren tot en met 17 jaar. Vandaar onze vraag om in sportkleding naar The Gym Deventer te komen. Op deze manier kan voorkomen worden dat er gewacht moet worden totdat de kleedkamer gebruikt kan worden. Graag het bankje desinfecteren, bij binnenkomst en bij het vertrek.

• Er is een mogelijkheid om de douche en het toilet te gebruiken. Wanneer iemand gebruik maakt van de douche en/of toilet, moet degene een mandje ophalen bij de bar, omdat de douche en/of toilet gereinigd moet worden door de sporter.
o Wat zit er in de mandjes?
 Douche mandje:
• Rol papier;
• Desinfectiemiddel;
• Douchereiniger.
 Toilet mandje:
• Rol papier;
• Desinfectiemiddel;
• Hygiënische doekjes (uitsluitend voor het toilet);
• Desinfecterende handzeep.
o Een aantekening bij deze mandjes. Het gebruikte papier in de afvalbak gooien die staan in de douche of bij de wastafel in het toilet. Absoluut geen papier in het toilet gooien. Ook de hygiënische doekjes mogen niet in het toilet, maar in de moeten ook in de afvalbak.
• Ventilatoren zijn niet toegestaan in de zaal, dit i.v.m. de verspreiding van eventuele virusdeeltjes.

• Wat doen wij om de lucht zo gezond mogelijk te houden. De afzuiger blijft de gehele dag aanstaan, dit veroorzaakt helaas wel wat extra geluid. De ramen blijven tijdens de openingstijden geopend en mogen ook niet worden gesloten. Wanneer de temperaturen oplopen, hebben wij de mogelijkheid om de twee branddeuren te openen, de twee rode deuren richting de gang en de buitendeur aan de achterkant. Tijdens kantooruren betekent dit wel dat de muziek aangepast moet worden, dit om overlast naar andere huurders te beperken.

• De bar is gewoon geopend. De betalingsmogelijkheden blijven binnen The Gym Deventer bijna hetzelfde. Er veranderen drie dingen, voor jullie en onze veiligheid.
o Pinnen/contactloos betalen graag, maar na iedere transactie wordt het pinapparaat gereinigd en natuurlijk ook de telefoon.
o Contant betalen kan nog steeds, alleen vragen wij jullie om het geld op de bar te leggen, om handcontact te voorkomen. Op de poster staat dit niet vermeld,       maar wij willen jullie de mogelijkheid geven om te betalen op de manier zoals jullie dit altijd gedaan hebben;
o Bij de bar telt ook de anderhalve meter afstand. Hier zullen krukken op de juiste afstand worden geplaatst. Deze moeten binnen het aangegeven blok blijven         staan. Aan de bar staan, is op dit moment niet toegestaan.
• Ongeveer een kwartier voor het einde van het trainingsblok zullen de medewerkers aangeven hoelang het nog duurt voordat de zaal leeg moet zijn. Graag jullie medewerking hierbij. In het halve uur dat de zaal dan leeg is, dan gaan de medewerkers aan de slag om verder te voldoen aan het schoonmaakprotocol.

• Na de training de spuitflesjes met desinfectiemiddel inleveren bij de bar. Daar worden de flesjes gedesinfecteerd en eventueel weer bijgevuld.

• Vergeet niet aan het einde van je training om je handen te desinfecteren voor je de deur uitgaat.

• Het gebruik van mondkapjes en/of handschoenen is niet verplicht gesteld, maar wanneer iemand hiervan gebruik wil maken is dit toegestaan. Jullie dienen zelf zorg te dragen voor persoonlijke beschermingsmiddelen. The Gym Deventer heeft alleen beschermingsmiddelen ter beschikking voor de medewerkers.

• Personal training en/of basisbegeleiding mag gewoon door blijven gaan, mits we de 1,5 meter afstand bewaren.

• Samen trainen mag, maar ook met 1,5 meter afstand van elkaar en als er om en om gebruik wordt gemaakt van een toestel of andere materialen, dan moet je na iedere set gedesinfecteerd worden.

• Er wordt geadviseerd om bij krachttraining niet te streven naar een maximale belasting en om voldoende pauzes te nemen tussen de trainingssets. Trainen op maximaal matig-intensief inspanningsniveau. Dit wil zeggen dat het advies is om de intensieve duuractiviteiten tot maximaal 70% uit te voeren.

• Kijk uit dat je niet te zwaar traint, met de dumbells en met bankdrukken, er mag namelijk niet geholpen worden, niet door andere sporters en ook niet door medewerkers van The Gym Deventer. Een uitzondering op deze regel is, als mensen uit hetzelfde gezin samen trainen is het toegestaan, nadat dit eerst is aangegeven bij één van de medewerkers van The Gym Deventer. Wanneer de medewerkers twijfelt of men uit één gezin komt, mag het geweigerd worden.

• Daarnaast willen wij jullie graag waarschuwen om niet direct weer voluit te gaan trainen, dit om blessures te voorkomen. Laat je lichaam en je spieren eerst weer wennen aan de training.

Vragen voor de triage:

Had je één of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 72 uur:

Hoesten, neusverkoudhei, koorts vanaf 38 graden of benauwdheidsklachten?

Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?

Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld in een lab?

Heb je een huisgenoot met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad, terwijl hij/zij nog klachten had?

Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

 

Als je één van deze vragen met ja kunt beantwoorden, dan vragen wij jullie om geen reservering te maken of om een bestaande reservering te annuleren. Wij mogen je dan geen toegang geven tot de trainingszaal.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *